První sekundární rekonstrukce čelisti

12.04.2018

Naplánování sekundární rekonstrukce čelisti autologním kostním štěpem z lýtkové kosti jsme realizovali pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc. Ve srovnání s primárními rekonstrukcemi čelisti je plánování sekundárních operací náročnější. Resekce čelisti proběhla již dříve, a tak jsme neměli k dispozici celkový tvar funkční čelisti. S využitím symetrie a anatomických znalostí jsme provedli rekonstrukci chybějící části čelisti tak, aby výsledek byl funkčně plně srovnatelný s původním stavem. Operace s využitím našich chirurgických šablon a koncepčních modelů byla úspěšná. Těšíme se na další spolupráci.