BoneGuide Jaw poprvé v Polsku

05.08.2018

Realizovali jsme první rekonstrukci čelisti v Polsku s využitím služby BoneGuide Jaw. Jednalo se o primární rekonstrukci dolní čelisti autologním kostním štěpem z pánevní kosti. Pacientovi musela být odebrána část čelisti kvůli nádorového onemocnění. Rekonstrukce byla naplánována podle CT vyšetření tak, aby přesně odpovídala původnímu tvaru čelisti. Zákrok byl úspěšně proveden chirurgickým týmem na maxilofaciální klinice Varšavské vojenské nemocnice (Wojskowy Instytut Medyczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej).