TESCAN Medical, s.r.o. je česká technologická společnost se sídlem v Brně. Specializuje se na výrobu, vývoj a inovace zdravotnických prostředků pro individuální ošetření pacientů. Její produkty a služby nacházejí největší uplatnění v neurochirurgii, maxilofaciální chirurgii, onkologii, traumatologii, ortopedii atd.

Společnost vznikla v roce 2008 s cílem uplatnit zkušenosti z akademického výzkumu na VUT v Brně v klinické medicínské praxi. V roce 2018 se společnost po vstupu strategického partnera TESCAN ORSAY HOLDING transformovala z 3Dim Laboratory s.r.o. na TESCAN Medical, s.r.o..

Zaměření společnosti

TESCAN Medical, s.r.o. realizuje špičková individuální řešení v klinické medicíně: rychlé plánování operací, flexibilní podpora přesného provedení operací a implantáty na míru pacienta. Vyvíjí nové produkty a služby pro individuální ošetření pacienta, která přinesou snížení rizik, nákladů i času stráveného na operačním sále. Při výrobě používá vždy nejnovější výrobní a materiálové technologie. Poskytuje tak kvalitní individuální služby lékařům i pacientům, aby operace proběhla co nejrychleji a bez komplikací s maximálním estetickým a funkčním výsledkem.

Firemní hodnoty

  • Aktivní přístup
  • Hledání řešení
  • Otevřená komunikace
  • Korektní jednání
  • Naslouchání a respekt

 Kvalifikace

Společnost TESCAN Medical, s.r.o. splňuje všechny EU předpisy, směrnice a normy potřebné pro výrobu individuálních zdravotnických prostředků. Je držitelem certifikace ISO 13 485 systému řízení kvality zdravotnických prostředků. Používané materiály a výrobní technologie 3D tisku a CNC obrábění jsou certifikovány a validovány pro výrobu zdravotnických prostředků. Pro předávání, zpracovnání a archivací CT/MR/RTG obrazových dat pacientů jsou ve společnosti zavedeny postupy a technologie splňující nejvyšší mezinárodní standardy ISO 27001, HIPAA a GDPR.

                 

Spolupráce

Při realizaci našich produktů a služeb spolupracujeme s řadou významných mezinárodních partnerů.