Pierwsza wtórna rekonstrukcja szczęki

12/04/18

Dla Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Klinicznego w Ołomuńcu opracowaliśmy plan wtórnej rekonstrukcji szczęki z wykorzystaniem autologicznego przeszczepu kości strzałkowej. W porównaniu z pierwotnymi rekonstrukcjami szczękowymi, planowanie operacji wtórnej jest bardziej skomplikowane. Nie mieliśmy do dyspozycji pełnego kształtu szczęki, ponieważ resekcję szczęki przeprowadzono już wcześniej. Bazując na zagadnieniach symetrii oraz wiedzy anatomicznej, przeprowadziliśmy rekonstrukcję ubytku szczęki tak, żeby w rezultacie jej funkcjonalność była porównywalna ze stanem pierwotnym. Operacja z wykorzystaniem naszych szablonów chirurgicznych i modeli koncepcyjnych zakończyła się sukcesem. Czekamy na kolejne wyzwania i cieszymy się na dalszą współpracę.