TESCAN Medical, s.r.o. jest czeską firmą technologiczną, której siedziba znajduje się w Brnie. Specjalizuje się w produkcji, rozwoju i innowacji wyrobów medycznych przeznaczonych do spersonalizowanej opieki medycznej nad pacjentami. Jej produkty i usługi znajdują najszersze zastosowanie w neurochirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, onkologii, traumatologii, ortopedii, itd.

Firma powstała w 2008 roku w celu wykorzystania doświadczenia z badań naukowych prowadzonych na Wyższej Szkole Technicznej (VUT) w Brnie w ośrodku klinicznym. W 2018 roku firma po wejściu partnera strategicznego TESCAN ORSAY HOLDING przekształciła się z 3Dim Laboratory s.r.o. w TESCAN Medical, s.r.o.

Cele strategiczne firmy

TESCAN Medical, s.r.o. realizuje najwyższej jakości indywidualne rozwiązania w medycynie klinicznej: szybkie planowanie operacji, elastyczne wsparcie precyzyjnego wykonania operacji oraz implanty dopasowane indywidualnie do pacjenta. Opracowuje nowe produkty i usługi do spersonalizowanej opieki medycznej nad pacjentem, które minimalizują ryzyko, koszty oraz czas spędzony na sali operacyjnej. W zakresie produkcji stosuje zawsze najnowszy materiał produkcyjny oraz technologie materiałowe. Świadczy w ten sposób wysokiej jakości usługi spersonalizowane dla lekarzy i pacjentów, co pozwala na możliwie najszybszy przebieg operacji bez komplikacji oraz możliwie najlepszy rezultat estetyczny i funkcjonalny.

Wartości firmy

  • Aktywne podejście
  • Poszukiwanie rozwiązań
  • Otwarta komunikacja
  • Uczciwość w działaniu
  • Otwartość i szacunek

Kwalifikacje

Spółka TESCAN Medical, s.r.o. spełnia wszystkie przepisy UE, dyrektywy oraz normy potrzebne do produkcji indywidualnych wyrobów medycznych. Posiada certyfikat ISO 13 485 systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Stosowane materiały oraz technologie produkcji druku 3D oraz obróbki CNC zostały certyfikowane i zatwierdzone do produkcji wyrobów medycznych. Do przesyłania, przetwarzania i archiwizacji danych obrazowych CT/MR/RTG pacjentów spółka wdrożyła procedury i technologie, które spełniają najwyższe standardy międzynarodowe ISO 27001, HIPAA i RODO.

                 

Współpraca

Podczas realizacji naszych produktów i usług współpracujemy z wieloma znaczącymi partnerami międzynarodowymi.