Aktualności

Wejście partnera strategicznego TESCAN ORSAY HOLDING

19/10/18

W dniu 16.10.2018 strategiczny partner TESCAN ORSAY HOLDING połączył się ze spółką 3DIM Laboratory s.r.o. Przy tej okazji doszło do przekształcenia spółki 3Dim Laboratory s.r.o. w TESCAN Medical, s.r.o.